Diederik van Rappard schreef:
"Een zeuropmerking: "niks" is geen Nederlands (het is spreektaal), en het moet dus "niets" zijn." (Taalpuristje Diederik)

Antwoord:
"In eerste instantie wilde ik dat onmiddellijk veranderen, maar dan kwam ik op: EEEEHHHHHHH..........NIETS.
Het is duidelijk dat het probleem dan nog niet opgelost is, want de zinsnede "EEEEEHHHHH.......", is niet alleen geen schrijftaal, maar zelfs geen spreektaal, het is een klankschildering, bedoeld om een haast dierlijke aarzeling tot uiting te brengen.
Vanwaar deze plotselinge omslag in stijl in een verder zo uitgebalanceerd beschaafd geformuleerd en informatief stuk? Welnu, deze omslag is gekoppeld aan een omslag in INHOUD. De overige punten gaan over het GEVEN van informatie, GRATIS, UIT LIEFDE!! Maar dan wordt er gesuggereerd dat daar aan de andere kant iets tegenover moet staan: POTJES in PGN!! De schroom om iets te VRAGEN veroorzaakt deze terugval in stijl. Hoe succesvol dit effect is blijkt uit het feit dat de EUWE-lezers zich massaal op hun databases hebben gestort en aan het converteren en uploaden zijn gegaan. Het is een chaos op de redactie geworden.
We zijn de pagina nu aan het verzakelijken om dergelijke excessen te voorkomen." (2-2-1998)

groetjes,
[Logo]
[euweonline]


Vraag en antwoord, het weeft zich doorheen als in een labyrinth:
Voor een werkelijk labyrinth, zie:
"The Libyrinth", tegenwoordig hetend -panta rei-: The Modern Word