Verslag enquête 2008

 

In februari/maart 2008 heeft het bestuur van Schaakvereniging Max Euwe Amsterdam een enquête georganiseerd naar aanleiding van de lage opkomst op de Interne Competitie en het feit dat ENPS zijn Interne voor Euwe-leden heeft opengesteld.

 

Allereerst zijn wij zeer verheugd over de respons: 46 van de 67 leden hebben de vragenlijst ingevuld. Dit was meer dan wij durfden te hopen en we bedanken al deze inzenders voor de tijd en moeite die ze hieraan hebben besteed. Een lage opkomst betekent blijkbaar niet dat de leden zich niet bij de club betrokken voelen.

 

De resultaten

 

De resultaten wijzen niet in een duidelijke richting die het bestuur zou moeten inslaan om de opkomst van de Interne te verhogen. Dit is jammer, maar we hebben evengoed een beter beeld gekregen van wat er op dit punt onder de leden leeft.

 

Hierbij de belangrijkste bevindingen.

 

Vraag 1: Wat doet u meestal op donderdagavond?

Deze vraag was bedoeld als luchtige binnenkomer en om meer te weten te komen over de motieven van de thuisblijvers.

Enkele antwoorden:

·         Bedrijfsborrel / avondje uit / rusten van dagen daarvoor / schaken

·         schaakpartij verliezen

·         Op de kinderen passen

·         vaak werken

·         afspreken met vrienden

·         Dan ben ik meestal thuis, aan het werk of even 'voor de buis'.

 

Vraag 2: de opkomst

 

Vraag 2a: Hoe vaak komt u op de interne competitie?

7 inzenders nooit, 15 vaker dan twee keer per maand. We mogen er waarschijnlijk van uitgaan dat onder de niet-inzenders relatief veel ‘nooiten’ zijn.

 

Vraag 2b: Wat vindt u van de opkomst bij de interne competitie?

Hier was het antwoord enigszins voorspelbaar: een overgrote meerderheid (29) vond deze slecht. 9 inzenders gaven in vraag 2c aan dat ze bij een hogere opkomst vaker zouden komen.

 

Vraag 3: De opzet van de interne competitie

Voor alle onderdelen (twee turnussen en playoffs, indeling in niveaugroepen en indeling op TPR) gaf een duidelijke meerderheid (respectievelijk 23, 26 en 34) aan tevreden te zijn met de opzet.

 

Vraag 4: De clubavond

25 inzenders waren tevreden met de donderdag, 8 waren ontevreden.

 

Vraag 5: Andere speelvormen

23 inzenders vinden de hoeveelheid snelschaak goed, 11 willen graag minder en 5 willen graag meer. Opvallender is het antwoord bij het rapidschaak: 17 mensen willen graag weer rapidschaak, 21 zijn tevreden dat het is afgeschaft. Dit is opvallend omdat de opkomst de laatste jaren laag was en het rapid met toestemming van de jaarvergadering is afgeschaft. Onder die 21 zijn ook leden die tot nu toe niet kwamen bij de rapidavonden. Niettemin is dit voor het bestuur aanleiding dit bij de volgende jaarvergadering weer aan de orde te stellen.

 

Vraag 6: ENPS

5 inzenders gaven aan van plan zijn gebruik te maken van de Interne Competitie van ENPS. Een duidelijke meerderheid van 35 inzenders vindt het een goed idee als Euwe zijn Interne voor ENPS-leden openstelt. Dit is een duidelijk signaal waar wij uiteraard gehoor aan zullen geven. Het bestuur is benieuwd hoeveel ENPS-ers we zullen aantrekken. Waarschijnlijk is hiervoor wel een gewenningsperiode nodig.

 

Vraag 7: Hoe zou u graag zien dat Euwe er over drie jaar uitziet?

Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, waar een aantal inzenders inderdaad gebruik van maakte. Omdat deze vraag zozeer de kern van de situatie bij de club raakt, geven we de volledige cijfers:

 

fusie

22

zoals nu

17

sponsor

2

1800+

3

jeugd

9

anders

11

 

Bij anders waren de antwoorden o.a.:

·         De formule met ENPS zou ook uitgebreid kunnen worden met Caissa… (voor de dinsdag) met.(voor de maandag) enz.

·         Zoals nu, maar dan met wat meer opkomst bij de interne :)

·         Club kan allerlei vormen hebben. De interne is wat mij betreft niet heilig. Wat ook prima kan zijn trainingsavonden, analyseavonden, samen naar toernooien, meespelen in interne van andere clubs, iets anders doen dan schaken op de clubavond, schaken op een andere avond dan de clubavond in kroeg of bij iemand thuis, sterke gesloten 6- of 8-kamp op variabele avonden zou voor mij heel interessant zijn bv.

·         meer spelers onder de 1800 omdat volgens mij een van de reden dat sommige spelers van team 4 en 5 niet komen maar de clubavond. Tegen een sterke speler is niet altijd aantrekkelijk spelen voor diegene met lagere rating.

·         op een leuke locatie in het centrum.

 

Met name het vrij grote aantal voorstanders van een fusie is natuurlijk belangrijk en het bestuur gaat dan ook op korte termijn verkennende stappen in deze richting ondernemen.

 

Vraag 8: Leest u Euwe-Online?

Positief resultaat voor ons cluborgaan: 21 inzenders lezen het altijd, 15 meestal en 8 soms (2 inzenders hebben schriftelijk gereageerd omdat ze geen Internet hebben, voor hen was deze vraag niet relevant). We hebben niet de vraag gesteld hoeveel lezers de partijen naspelen.

 

Vraag 9a: Wat is uw rating?

De inzenders waren ‘normaal’ verdeeld over speelsterkte.

 

Vraag 9b: Opmerkingen

Enkele leden gaven aan het initiatief van deze enquête te waarderen. Sommigen spraken de hoop uit weer vaker op de Interne te komen. Een inzender vindt de informatievoorziening over de Interne Competitie voor verbetering vatbaar. Enkele leden gaven nog eens aan dat hun afwezigheid op donderdagavond privéredenen heeft. Een belangrijke reactie is de volgende:

‘Voor mij is het heel eenvoudig, af en toe spelen tegen iemand van rond het eigen niveau is wel zo prettig. Daarvoor biedt Euwe (steeds minder) de gelegenheid. Er zijn volgens mij genoeg spelers (4e en 5e) maar die komen zelden op de club. Of helemaal niet zelfs. Ik zou niet weten hoe u dat tij kan keren. Het ligt niet aan de club maar aan de spelers van het 4e en het 5e. Ze komen niet. Een paar willen af en toe wel maar die lopen dan tegen het bovenstaande op. Ik was er bijv. 2 weken geleden en mocht tegen Van de Weide. Af en toe leuk, maar niet altijd. (…)’

 

 

Al met al is het bestuur tevreden met de enquête en mogelijk gaan we er een jaarlijks terugkerend evenement van maken.